Uutiset

Kolme johtoryhmää ja palveluryhmiä seurakunnassa

Julkaistu: 10.01.2019

Kohtaava seurakunta – hyvä sanoma keskellä elämää.
Näin on tiivistetty Kokkolan suomalaisen seurakunnan toiminnan yhteinen tavoite ja visio vuosille 2019-2021.

Vuoden alusta Kokkolan suomalaisessa seurakunnassa siirryttiin uudenlaiseen hallintorakenteeseen.
Johtokuntia on aikaisemman kahdeksan asemesta kolme. Seurakunnan työalat jaetaan yhteyden, kasvatuksen ja palvelun johtokuntien alaisuuteen.

Uuteen rakenteeseen kuuluvat myös palveluryhmät. Näitä toiminnallisia ryhmiä voidaan perustaa jotain seurakunnassa hoidettavaa tehtävää varten.
Palveluryhmät suunnittelevat ja toteuttavat tehtäviä, jotka voivat olla pitkäaikaisia tai lyhyitä projektiluontoisia. Palveluryhmä koostuu tehtävän luonteesta riippuen vapaaehtoisista tai vapaa-ehtoisista ja työntekijöistä.

Kirkkoherra Jouni Sirviö valottaa muutoksen taustaa:

- Tarve rakenteen keventämiselle virisi, kun vuoden 2017 alusta kolme työmuotoa siirrettiin seurakuntayhtymästä Kokkolan suomalaiseen seurakuntaan.

- Muutoksen myötä johtokuntia oli seurakunnassa peräti kahdeksan: kasvatustyö, diakoniatyö, lähetystyö, jumalanpalvelus- ja musiikkityö, aikuistyö, Palveleva puhelin, maahanmuuttajatyö sekä päihde-, kriminaali- ja katulähetystyö.

Uudessa rakenteessa palveluryhmät mahdollistavat luontevan yhteistyön seurakunnan työntekijöiden ja seurakuntalaisten kesken.

- Haluamme luoda tilaa yhteiselle tekemiselle. Työn monipuolistuminen mahdollistuu vapaaehtoisuuden kautta, Sirviö kiteyttää.

- Kolme johtokuntaa puolestaan auttavat hahmottamaan seurakunnan toimintaa suuremmissa kokonaisuuksissa.

Teksti: Aune-Inkeri Björkström

Kohtaava seurakunta – hyvä sanoma keskellä elämää.

Palvelun johtokunnan työalaan kuuluvat diakonia, Palvelevan puhelimen neuvottelukunta sekä päihde-, kriminaali- ja katulähetystyö.

Kasvatuksen johtokunnan työalaan kuuluvat pikkulapsityö, pyhäkoulutyö, päiväkerhotyö, varhaisnuorisotyö, erityisnuorisotyö, rippikoulutyö, nuorisotyö, nuorten aikuisten toiminta, perhetyö, koulu- ja oppilaitostyö.

Yhteyden johtokunnan työalaan kuuluvat jumalanpalvelus- ja musiikkityö, aikuistyö, lähetystyö ja maahanmuuttajatyö.