Uutiset

Yhteinen kirkkovaltuusto nuiji vuoden 2016 tilinpäätöksen

Julkaistu: 14.06.2017

Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston päätöksiä 14.6.2017:

VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS VAHVISTETTIIN

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi toimintakertomuksen ja vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2016. Tilikauden ylijäämä 1.374.692,51 euroa kirjataan yli- ja alijäämätilille taseen omaan pääomaan.

Tilinpäätöksessä poistojen osuus oli 827.000 euroa. Tuloksessa on kiinteistöjen ja irtaimiston myyntituloja 249.000 euroa ja metsätalouden tuloja 241.000 euroa. Vuoden aikana myytiin Kirkonmäen kanttorila, Suvirannan rakennukset ja tontti Ullavanjärven rannalta. Myös Halkokarin seurakuntakodin kiinteistön myynnistä tehtiin kauppakirja.

Toimintakulut alittivat talousarvion 506.000 eurolla, ja toimintatuotot ylittivät talousarvion 422.000 eurolla. Toimintakate oli 927.000 euroa ennustettua parempi, mihin vaikutti osaksi kirjauskäytännön muutos kiinteistöjen myyntitulojen osalta; ne on Kirkon palvelukeskukseen (Kipaan) siirtymisen jälkeen kirjattu käyttötalouspuolelle.

Kirkollisverotuloja kertyi 10,3 miljoonaa euroa, ja valtionkorvausta saatiin miljoona euroa. Valtionkorvaus tuli poistuneen yhteisövero-osuuden tilalle. Kirkollisverotulot laskivat edellisvuoteen verrattuna 317.000 euroa eli 3 prosenttia. Samaan aikaan Suomen kaikkien seurakuntien kirkollisverokertymä laski vajaat kaksi prosenttia.

Kokkolan seurakuntayhtymän viiden seurakunnan yhteenlaskettu jäsenmäärä vuoden 2016 lopulla oli 41.883, vähennystä edellisvuodesta oli 327. Jäsenmäärän kehitys vaikuttaa suoraan pääasialliseen tulonlähteeseen eli kirkollisverokertymään. Tuloista 75 prosenttia on kirkollisveroja ja 16 prosenttia toimintatuottoja; valtionkorvauksen osuus on 8 prosenttia ja yhteisöveron jäämien osuus 1 prosentti.

- Toimintakuluista henkilöstökulujen osuus on 65 prosenttia. Seurakunnissa henkilöstökulut jopa 90 prosenttia menoista, hallintojohtaja Helinä Marjamaa kertoi tilinpäätöstä esitellessään.

Kuluista seurakunnallinen toiminta muodostaa 40 prosenttia, kiinteistötoimi 30 prosenttia ja hautaustoimi 10 prosenttia. Yleishallinnon osuus on 10 prosenttia ja yhteisten seurakunnallisten tehtävien osuus 9 prosenttia.

Toimintakate eli toimintatuottojen ja -kulujen erotus oli -8,2 miljoonaa euroa. Toimintakate oli 928.000 euroa budjetoitua parempi ja 593.000 euroa parempi kuin vuonna 2015. Vuosikate oli 2,2 miljoonaa euroa eli noin miljoona euroa arvioitua parempi.

Investointeihin käytettiin 1,6 miljoonaa euroa. Marian siunauskappelin peruskorjaus valmistui kesällä 2016 ja Normann-urkujen restaurointi keväällä 2017. Muita investointeja olivat Kälviän kirkon ja tapulin ulkopintojen maalaus sekä Kokkolan seurakuntakeskuksen peruskorjaustyöt ja ulosvuokraukseen liittyneet muutostyöt.

Vuosi 2016 oli Kokkolan seurakuntayhtymässä monien muutosten vuosi.

- Vuoden alusta siirryimme Kipan asiakkaaksi, mikä on teettänyt paljon töitä. Tehtiin tilantarvekartoitus, jonka tuloksena Kokkolan seurakuntakeskuksen kolmas kerros ulosvuokrattiin. Samoin tehtiin leirikeskusselvitys ja perustettiin keskusrekisteri. Yhtymän yhteiset työmuodot maahanmuuttajatyö, päihdetyö ja Palveleva puhelin siirrettiin Kokkolan suomalaisen seurakunnan alaisuuteen vuodenvaihteessa 2016-2017, Helinä Marjamaa luetteli.


KAKSI ERONPYYNTÖÄ LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ

Yhteinen kirkkovaltuusto myönsi pyynnöstä eron yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä Tomi Myllymäelle 10.1.2017 alkaen ja Sanna Räsäselle 1.4.2017 alkaen.

Tomi Myllymäki oli valittu yhteiseen kirkkovaltuustoon Kokkolan suomalaisen seurakunnan Kristillisten perusarvojen puolesta -ehdokaslistalta. Hänen tilalleen varsinaiseksi valtuutetuksi ehdokaslistalta siirtyy ensimmäinen varajäsen Miika Kalliokoski.

Sanna Räisänen oli valittu yhteiseen kirkkovaltuustoon Kokkolan suomalaisen seurakunnan Sosiaalidemokraatit ja sitoutumattomat -ehdokaslistalta. Hänen tilalleen varsinaiseksi valtuutetuksi ehdokaslistalta siirtyy ensimmäinen varajäsen Sakari Sykäräinen.

JÄSENEN VALINTA SAIRAALASIELUNHOIDON JOHTOKUNTAAN

Seurakuntien sairaalasielunhoitoa varten on yhteisen kirkkoneuvoston alainen johtokunta, johon yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen seurakuntaneuvostojen ja sairaalain johtoryhmien esityksestä jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet.

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi sairaalasielunhoidon johtokuntaan vuosiksi 2017–2018 Keski-Pohjanmaan keskussairaala Kiurun edustajana varsinaiseksi jäseneksi Pirjo-Liisa Hautala-Jylhän ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi Matti Kaivosojan, jotka Kiurun johtoryhmä on nimennyt tehtävään.