Esirukous

Esirukous

Esirukous on rukousta toisen puolesta. Se on kristillisen lähimmäisenrakkauden muoto, jossa kannetaan kultaisen säännön mukaisesti (Matt. 7:12) huolta toisista ihmisistä ja koko Jumalan luomakunnasta.

Kristilliseen jumalanpalvelukseen esirukous on kuulunut varhaisista ajoista alkaen. Esirukouksen paikka on pääsääntöisesti messun sanaosan lopussa ennen ehtoollisosan alkua. Esirukous valmistellaan tavallisesti erikseen kutakin jumalanpalvelusta varten.

Yhteinen esirukous voidaan valmistella myös yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Rukous on mahdollista jaksottaa rukouslauseella, -laululla tai hiljaisuudella.


Jumalanpalveluksen yhteydessä luettava esirukous voi kuulua esimerkiksi näin

(rukous Kokkolan kirkossa sunnuntaina 11. kesäkuuta 2016). Voit yhtyä esirukoukseen sitä lukiessasi.

Pyhä Jumala, rakas Taivaallinen Isämme. Sinä tiedät, missä me kuljemme. Et tahdo, että yksikään luomasi ihminen joutuu hukkaan. Paljon enemmän kuin me etsimme sinua, sinä kannat huolta meistä. Sinä löydät meidät silloinkin, kun hämmennyksissä huudamme apua emmekä tiedä mihin suuntaan lähteä. Herra, kiitos, että juuri silloin sinä tulet meitä hyvin lähelle. Juuri sinä avaat meille tien, askel kerrallaan. Sinä näet menneen ja tulevan. Ohjaa meitä luottamaan sinuun kaikessa.

Kiitos jokaisesta ilosanoman viejästä. Me rukoilemme seurakuntamme nimikkolähettien ja nimikkokohteissa tehtävän työn puolesta. Varusta heidät voimallasi, niin että he pystyisivät todistamaan sinusta ja jakamaan lahjojasi maailman puutteeseen ja hätään. Auta meitä ymmärtämään, että sinun kutsusi on tarkoitettu kaikille ihmisille.

Kiitos kotikirkostamme. Rukoilemme oman seurakuntamme, sen jokaisen työntekijän, luottamushenkilön, vapaaehtoisen ja seurakuntalaisen puolesta. Johdata viisaudellasi hiippakuntamme piispaa ja kaikkia kirkon johtajia, jotta he julistaisivat rohkeasti sinun totuuttasi ja vahvistaisivat kirkon ykseyttä. Kutsu hyvyydelläsi takaisin yhteyteesi niitä, jotka ovat vieraantuneet sinusta ja seurakunnasta.

Rukoilemme kansojen johtajille rohkeutta ja viisautta sekä nöyryyttä ja kuuliaisuutta toimia yhteisen hyvän toteutumisen puolesta. Ohjaa heitä rauhanomaisiin ratkaisuihin. Rukoilemme, että oikeudenmukaisuus saisi toteutua ja osaisimme olla toivon levittäjiä omalla paikallamme.

Jumala, me kannamme rukoillen eteesi asiat ja ihmiset, joista tänään iloitsemme…
Asiat ja ihmiset, joista tänään olemme huolissamme…
Asiat ja ihmiset, joiden edessä tunnemme voimattomuutta…
Asiat ja ihmiset, joista tänään olemme kiitollisia…
Me rukoilemme heidän kanssaan, jotka tänään ovat sairaana…
Me etsimme mieltä olemassaoloon heidän kanssaan, jotka ovat eksyksissä ja rikkinäisiä…
Me painaudumme armosi turviin ja pyydämme hoitoasi heille, jotka kärsivät yksinäisyydestä…
Me pyydämme, että olisit erityisen lähellä niissä tilanteissa, joiden puolesta nyt hiljaa rukoilemme…

Kuule rukouksemme Jeesuksen, pelastajamme tähden.