Kaste, häät, hautajaiset

Kaste, häät, hautajaiset

Kaste

Minkä ikäisenä lapsi kastetaan?
Väestörekisterikeskuksen ohjeiden mukaan lapsi on rekisteröitävä kahden kuukauden kuluessa syntymästä.

Minne otetaan yhteyttä kastetilaisuutta järjestettäessä?
Yhteyttä otetaan kirkkoherranvirastoon, jonne voi joko soittaa tai tulla käymään.

Kokkolan suomalaisen seurakunnan kirkkoherranvirasto
Läntinen Kirkkokatu 17
Kokkolan seurakuntakeskuksen D-osa, 1.kerros
p. 06 8296 880, fax 06 8311 482
Avoinna: ma-pe klo 9-15

Mitä asioita täytyy muistaa kastetilaisuutta järjestettäessä?

 • Kastepuku. Suvulla tai perheellä voi olla oma kastepuku. Jos kuitenkin tarvitset kastepukua, voit lainata sen seurakunnastasi. Kastepuvun tulee olla valkoinen, koska se muistuttaa kasteen pyhistä lahjoista: syntien anteeksi saamisesta, Jumalalle kelpaamisesta, osallisuudesta Kristukseen ja iankaikkisen elämän lupauksesta.
 • Kastekynttilä. Pappi tuo kastekynttilän tilaisuuteen. Lisäksi kotikasteessa kastepöydällä on valkoinen kynttilä joka palaa toimituksen ajan.
 • Kastemalja ja päänkuivausliina. Kirkoissa nämä ovat valmiina. Kotikasteessa tarvitaan kastemalja sekä pieni liina, jolla lapsen pää kuivataan. Kastemaljana voi toimia tilanteeseen sopiva ja tarpeeksi iso astia. Lapsen pään kuivaamisen voi antaa luottamustehtäväksi esimerkiksi isosiskolle tai -veljelle.
 • Vettä. Hieman ihoa lämpimämpi vesi kannattaa laittaa kastemaljaan juuri ennen toimituksen alkua. Näin kaste on lapselle miellyttävämpi.
 • Raamattu. Kastepöydällä kastemaljan, kynttilän, kukan ja liinan lisäksi on myös Raamattu muistuttamassa sanasta, jonka kehotuksesta kaste toimitetaan.
 • Vihkiraamattuun pappi voi pyydettäessä kirjoittaa lapsen nimen.
 • Kaste- ja kummitodistukset antaa seurakunnan puolesta pappi.
 • Kastevieraiden on hyvä olla ajoissa paikalla. Lapsi kannattaa syöttää ja vaipat vaihtaa vähän ennen kastetilaisuuden alkua.

Milloin kastetilaisuuden pappi/kanttori ottaa yhtettä?
Kastepappi soittaa ja sopii tapaamisen vanhempien kanssa viimeistään samalla viikolla kuin kastetilaisuus on.

Voidaanko aikuinen kastaa?
Kyllä aikuinen voidaan kastaa, hänelle annetun kasteopetuksen jälkeen.

Lisätietoja kasteesta löydät täältä.

Häät

Minne otetaan yhteyttä järjestettäessä kirkollisia häitä?
Yhteyttä otetaan kirkkoherranvirastoon, jonne voi joko soittaa tai tulla käymään.

Kokkolan suomalaisen seurakunnan kirkkoherranvirasto
Läntinen Kirkkokatu 17
Kokkolan seurakuntakeskuksen D-osa, 1.kerros
p. 06 8296 880, fax 06 8311 482
Avoinna: ma-pe klo 9-15

Mitä asioita liittyy hääjärjestelyihin?

 • Vihkipaikan varaus vihkiminen toimitetaan useimmiten kirkossa tai kappelissa. Erikseen sovittaessa se voidaan toimittaa myös kodissa tai muussa soveltuvassa paikassa.
 • Avioliiton esteiden tutkintaa täytyy pyytää aikaisintaan neljä kuukautta tai viimeistään seitsemän päivää ennen vihkipäivää. Todistuksen avioliiton esteiden tutkinnasta saa aikaisintaan seitsemäntenä päivänä tutkinnan pyytämisestä, ja se on voimassa neljä kuukautta. Todistus avioliiton esteiden tutkinnasta annetaan vihkijälle.
 • Kaksi todistajaa tulee olla vihkimisessä vähintään läsnä.

Kuinka aikaisin Kaarlelan kirkko kannattaa varata?
Kaarlelan kirkon voi varata reilun vuoden verran etukäteen, eli aina pääsiäisen jälkeisenä tiistaina otamme vastaan varauksia sitä seuraavan vuoden kesälle. Haja-aikoja kannattaa kysellä, niitä yleensä löytyy.

Milloin häätilaisuuden pappi/kanttori ottaa yhtettä?
Pappi ottaa yhteyttä viimeistään kaksi viikkoa ennen vihkimistä yhteyttä sopiakseen tapaamisen vihittävien kanssa. Tarvittaessa voi kysyä kirkkoherranvirastosta papin yhteystiedot ja olla itse yhteydessä häneen.

Kanttorin kanssa sovitaan vihkitoimituksessa käytettävästä musiikista. Musiikkivalinnoissa on hyvä huomioida kirkollisen vihkimisen jumalanpalvelusluonne. Jos musiikkitoive on erikoinen, on hyvä ottaa yhteyttä kanttoriin jo noin kuukautta ennen vihkitoimitusta. Näin kanttorille jää aikaa valmistautua juhlaan. Jos musiikkitoiveet ovat tavanomaisia, riittää toiveiden ilmoittaminen vihkipapille.

Lisätietoja avioliittoon vihkimisestä löydät täältä.

Hautajaiset

Minne otetaan yhteyttä hautajaisia järjestettäessä?
Yhteyttä otetaan kirkkoherranvirastoon, jonne voi joko soittaa tai tulla käymään.

Kokkolan suomalaisen seurakunnan kirkkoherranvirasto
Läntinen Kirkkokatu 17
Kokkolan seurakuntakeskuksen D-osa, 1.kerros
p. 06 8296 880, fax 06 8311 482
Avoinna: ma-pe klo 9-15

Lisäki hautapaikkavarauksissa otetaan yhteyttä hautausmaiden toimistoihin

Annan ja Marian hautausmaat
toimisto (Kaaritie 1, 67100 Kokkola)
Hautausmaan työnjohtaja neuvoo ja opastaa hautausasioissa ja antaa tietoa haudoista ja niiden lunastushinnoista. Hänet tavoittaa varmimmin puhelimitse ma-to klo 9-14, p. 050 3147 477

Elisabethin hautausmaa
toimisto (Elisabetintie 42, 67700 Kokkola)
Hautausmaan työnjohtaja ja suntio neuvovat ja opastavat hautausasioissa ja antavat tietoa haudoista ja niiden lunastushinnoista. Heidät tavoittaa varmimmin puhelimitse ma-to klo 9-14, p. 050 3147 478

Mitä asioita täytyy muistaa hautajaisia järjestettäessä?
Muistilista hautajaisten järjestelyyn:

 • Hautajaisjärjestelyt käynnistyvät asioidessa kirkkoherranvirastossa tai hautaustoimistossa.
 • Hautauslupa, joka saadaan terveydenhoitohenkilökunnalta, on hyvä olla mukana hautajaisia järjesteltäessä, mutta sen voi esittää myös myöhemmin.
 • Hautaan siunaamisen aika, paikka ja toimittajat sovitaan kirkkoherranvirastossa. Hautaustoimisto voidaan valtuuttaa tekemään varaukset omaisten puolesta.
 • Muistotilaisuuspaikka sovitaan samassa yhteydessä. Seurakunnalla ei ole pitopalvelua, ulkopuolisen pitopalvelun kanssa täytyy sopia tarjoilusta, ellei huolehdi tarjoilusta itse.
 • Sanomakellot (sielunkellot) ja vainajan muistaminen (kiitos) jumalanpalveluksessa sovitaan samassa yhteydessä kirkkoherranvirastossa.
 • Kuolinuutisen lehteen huolehtivat omaiset tai hautaustoimisto (ei välttämätön).
 • Hautapaikka sovitaan hautausmaan toimistossa.
 • Hautaustapa pitää valita; arkkuhautaus tai tuhkaus.
 • Kuolinilmoituksen lehteen laativat omaiset tai hautaustoimisto (ei välttämätön).
 • Vainajan kuljetuksista sovitaan hautaustoimiston kanssa.
 • Tarkempi muistilista hautajaisten järjestelyihin löytyy Surun kohdatessa – Opas hautausjärjestelyihin kirjasen sivulta 18.

Milloin tilaisuuden pappi/kanttori ottaa yhtettä?
Pappi ottaa yhteyttä omaisiin viimeistään kaksi viikkoa ennen sovittuja hautajaisia, mahdollisesti aiemminkin, sopiakseen tapaamisen omaisten kanssa. Kanttoriin omaiset voivat halutessaan olla itse yhteydessä keskustellakseen siunaustilaisuuden musiikista.

Lisätietoja hautajaisten järjestämisestä löydät täältä.